Proje Onayı ve Gerekli Belgeler

Evsel Atıksu Arıtmanız için Proje Onayı almanız gerektiğini biliyor musunuz ?

Proje Onay Süreci


Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi 20/11/2018 tarihinde değişti.
Paket Arıtma Proje Onay Genelgesini indirmek için tıklayın
Firmamız Ek 1 ve Ek 2 Proje Onay Yeterliliğine Sahiptir.

Onaylanmış Proje Örnekleri


    Sözleşmeye müteakip hazırlanan Proje Onay Dosyaları firmamız tarafından takip edilerek sonuçlandırılır.

Paket Arıtma Proje Onay  Paket Arıtma Proje Onay Örneği  Paket Arıtma Proje Onay 1

Paket Arıtma Proje Onay 2   https://www.paketaritma.net/Paket Arıtma Proje Onay 3  Paket Arıtma Proje Onay 4

İl çevre ve Orman Müdürlükleri Telefon ve Adres bilgileriProje Onayı İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

          Proje onay dosyaları Arsimak tarafından hazırlanarak 3 nüsha ve CD ortamında Çevre İl Müdürlüğüne teslim edilir proje onay süreci Arsimak tarafından takip edilerek sonuçlandırılmaktadır. Firmamız tarafından tamamlanacak evraklar dışında işvereninde temin etmesi gereken bir çok evrak talep edilmektedir.
Bu aşamada arıtma tesisinin kurulacağı tesisin bulunduğu alanın özel bir statüsü olup olmadığının  ( Sit alanı, milli park, su toplama havzası, mutlak koruma alanı v.s. ) belirtilmesi çok önemlidir.
Proje onay sürecinde Çevre İl Müdürlüğünden talep edilen işverenin temin etmesi gereken bilgi ve belgeler aşağıda listelenmiştir.

1. Arıtılmış suyun verileceği kanal,dere, dereyatağı vb.’nin coğrafi ismi ,su kalitesi , tanımı ve atıksu arıtma tesisine uzaklığı.
2. İşletmeyi temsilen resmi temaslarda bulunabilecek 2 kişinin iletişim bilgileri (adres,tel,faks,cep no )ssk lı olacaklar.
3. İşletmenin resmi adı ünvanı ve adresi
4. Firmayı temsil edecek kişinin ( Proje onay başvuru dilekçesini imzalayacak kişi) işletmeyi temsil etme yetki belgesi.
5. Firmayı temsil edecek kişilerin kimlik ve SGK bilgileri (sigorta hizmet dökümü)
6. İşletmeye ait genel yerleşim planı ve genel yerleşim planı üzerinde atıksu arıtma tesisinin gösterilmesi.
7. Deşarj yerine kadar uzanan hattın ( arıtma tesisi çıkışından deşarj noktasına kadar olan borulama ) ve arıtma ünitesininde gösterildiği altyapı projesi. ( Kotları ve kordinatları belirtilecek ) Genel yerleşimden farklı olarak hazırlanacak.
8. Arıtma Ünitesinin de bulunacağı genel yerleşim planı.
9. Kuyu suyu kullanılıyorsa kullanma suyu analizi ve kuyu ruhsatı - şebeke suyu kullanılıyorsa belediyeyle yapılmış sözleşme .
10. 1/25000 lik harita üzerinde işletmenin bulunduğu yerin gösterilmesi ve atıksu arıtma tesisinin kordinatlarının (google earth’ten yardım alabilirsiniz) yazılması gerekmektedir. ( 3 nüsha )
11. Varsa İmar durum belgesi
12. Varsa ÇED raporu


Paket Arıtma Proje Onay Genelgesi için tıklayın