Arsimak Arıtma Sistemleri

Sürekli gelişme anlayışı içinde pazarın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, uluslararası pazarda kalitesi ile bilinen güçlü ve güvenilir bir kuruluş olmak ana ilkemizdir.

HAKKIMIZDA

Arsimak Arıtma Sistemleri

Arsimak Grup bünyesinde 2006 yılından itibaren faaliyet gösteren ARSİMAK ARITMA SİSTEMLERİ proje firması olarak olarak başlayan ticari öyküsünü bugün “Paket Arıtma” olarak tanımlanan Kompakt Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Üniteleri pazarınn lider üreticisi olarak sürdürmektedir. Aynı zamanda Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve Irak’ta bu ürün segmentinde en çok tercih edilen Türk firması konumundadır.

Pazarda kalitesini ispat eden Arsimak Arıtma Sistemlerinin CE TSEK belgeleri ile birlikte üretim hizmet süreçleri ve çalışma koşullarımız dünyanın en saygın denetim kuruluşlarından SGS tarafından denetlenmekte olup süreç ve ürün kalitesi tescil edilmiştir. Bu kapsamda firmamız ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 belgelerine sahiptir.

2013 yılı başında Irak ofisini açan firmamız bölgedeki müşterilerine lokal hizmet verme imkanına kavuşmuş ve bölgedeki konumunu güçlendirmiştir.

Firmamız 2023 yılı sonu itibari ile toplam cirosunun % 60’i ihracat gelirlerinden oluşmakta olup bu oranın 2024 te % 70 olması hedeflenmektedir.

Bölgesel marka olma vizyonu ile bölgesel pazarda güçlenen firmamız kalitenin bir zorunluluk olduğu bilinci ile sürekli gelişimi esas alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Arsimak

MİSYONUMUZ

Hedeflerimiz ışığında, geleceğimizin sağlam temelleri ve müşteri memnuniyeti için tüm çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile;

• Üretimde verimlilik ve kaliteyi sürekli kılmalı,
• Üretim maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzü korumalı,
• Kalitemizi sürekli geliştirmeli,
• Müşterilerimiz ve tedarikçi firmalarımız ile kalite konusunda işbirliği yapmalı,
• Personelimizin eğitimine önem vermeli,
• Çağdaş teknolojiyi izlemeli,
• Çevre ve insan sağlığının korunmasına özen göstermeli,
• Kalite konusunda tüm personelin duyarlı olmasını ve bunun bir zorunluluk olduğu bilincini sağlamalıyız.

Arsimak

Vizyonumuz

Sürekli gelişme anlayışı içinde pazarın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, uluslararası pazarda kalitesi ile bilinen güçlü ve güvenilir bir kuruluş olmak ana ilkemizdir.
Başarı ölçümüz kalite, fiyat ve satış sonrası servis hizmeti ile müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
Kalite tüm çalışan ve tedarikçilerimiz için bir seçenek değil bir zorunluluktur.

Arsimak

Kalite Politikamız

 

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin zamanında ve uygun kalitede tedarik ederek firmamızın rekabet gücünü artırıp uluslararası pazarda büyüme ve gelişmesini sürekli kılmaktır.

 Firmamız bu politikayı gerçekleştirmek için aşağıdaki hedefleri benimsemiştir :

•Ekip ruhu ile çalışarak kaliteyi sürekli olarak yükseltmek
•Verimliliği artırarak maliyetleri düşürmek
•İşlerin ilk defada ve sürekli olarak doğru yapılmasını sağlamak
•Çalışanlarımızın eğitimini, motivasyonunu ve katılımını sağlamak
•Tedarikçilerimizle karşılıklı fayda anlayışı içerisinde çalışmak
•Yasal gerekliliklere uymak
•Kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak geliştirmek
•Ürün alanımızdaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak
• Kuruluşumuzun kaynaklarını etkin olarak kullanmak ve çevreyi korumak
   
Kalite politikasının ve hedeflerin tüm personel tarafından anlaşılması ve tüm faaliyetlerin  politika ve hedefler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.