Paket Arıtma Nasıl Kurulur?

Paket arıtmaların kurulumu 4-6 saat içerisinde gerçeklir. Montajları hızlı olduğundan tercih edilen modüler yapılardır.

Paket Arıtma Ünitelerinin Yerleşimi ve Kurulum

Paket Arıtma Ünitesi

Arıtma tesisinin kısımları

Izgara Kanalı / Izgaralama :

Evsel atıksular ilk olarak Izgara Kanalına (Kaba Izgara) girer, Kaba ızgaralar 40 mm, 30 mm, 20mm veya 10 mm ızgaralama aralığı ile tasarlanan ızgaralarda büyük partiküller ve kumlar ayrılır arıtılması güç olan partiküller Kaba Izgarada toplanır ve ızgaradan geçen su Ön Çökeltme Tankına gider.

I. Ön Çökeltme Tankı

İlk bölme atık sudaki asılı maddeyi ayırır. Daha ağır maddeler yavaşça bölmenin dibine çöker ve daha hafif maddeler yüzeye çıkar. Bu yavaş sürece çökeltme denir. Dengeleme tankından önce ön arıtma sağlar.
Bu ünite sayesinde arıtma tesisi difüzör hatlarının ve sistem içerisinde çalışan pompa vs. ekipmanların katı maddelerden zarar görmesi önlenmiş olur.

Paket Arıtma Ünitesi

II. Ön Çöktürme Tankı

Betonarme yapının ikinci haznesinde, yüzeyde biriken yağın dengeleme haznesine geçmesini engellemek için yağ kapanı görevi görecekşekilde tasarlanmıştır. Burası bir yağ tutucu görevi görerek istenmeyen yağın sisteme geçişini engeller.

Dengeleme Tankı:

Dengeleme tankları atıksuların Reaktöre taşınmadan önce depolandığı ve pik faktörün kontrol altına alındığı bölmedir. Tank tabanında bulunan eğimli yapı sayesinde tabanda birikme ihtimali olan ağır partiküller pompa çukurunda toplanır ve reaktöre taşınır. Bu haznede bulunan Dalgıç pompalar (Besleme Pompası ) 1 ası 1 yedek olacak şekilde tasarlanabilir. Bu sayede oluşabilecek arıza durumunda yedek pompa devreye girecektir. Paket Arıtma Sistemleri

Biyolojik Reaktör:

   Arsimak Arıtma Sistemleri Biyolojik kirlilik içeren atıksuların arıtımında dünyanın çeşitli yerlerinde ve Türkiye’de en çok kullanılan Ardışık Kesikli Aktif Çamur SBR ( Sequencing Batch Reaktor ) prosesini kullanmaktadır. Çalışma esası ; Bir biyolojik atıksu arıtma ünitesi için gerekli olan havalandırma çöktürme dinlendirme havuzlarının ünite içerisinde tek bölmede ardışık olarak gerçekleştirilmesi ve oluşan çamurun ise zamanla mineralize olarak minimum biyokütlede kalmasıdır. Bu proses biyolojik arıtmada sorunsuz bir işletme sunmaktadır.

BETONARME UYGULAMALI BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTESİ - Uygulama Örnekleri


Proje Örnekleri

Uygulama Örnekleri