Paket ArıtmaÇalışma Esasları

PROSEPTIC®’in Çalışma Esasları


      PROSEPTIC® Paket Arıtma ünitesi normal çalışma şartlarında, operatör müdahalesi minimum seviyede tutulacak şekilde dizayn edilmiştir. Ünite zaman esaslı PLC  yardımıyla otomatik olarak  çalışmaktadır. PROSEPTIC® paket arıtma ünitesinde reaktöre atıksu alma, havalandırma, çökeltme ve boşaltma işlemleri sırayla PLC vasıtasıyla, gelen atık su miktarına bağlı olarak tekrarlanmaktadır.

 


 
 Paket Arıtma

      PROSEPTIC®  Aktif çamur esasına göre çalışan bir biyolojik  arıtma sistemidir.Biyolojik arıtmanın gerçekleştiği reaktör, havalandırma çökeltme ve çamur stabilizasyonu   işlemlerinin ardışık olarak düzenlendiği bölümdür. Bu bölmeye giren atık sudaki organik maddeler   havalandırma safhasında aktif çamur kütlesi tarafından karbondioksit, su ve diğer metabolik ürünler ile yeni aktif çamur mikroorganizmalarına çevrilecektir .  
Gerekli olan basınçlı hava, hava üfleyiciler (Blower) tarafından sağlanmakta olup, dağıtımı ünite  tabanındaki dağıtıcı borular vasıtasıyla mümkün olmaktadır .

      Su ve aktif çamur karışımı çökeltim evresinde birbirinden ayrılarak klorlanmaktadır. Arıtılmış su dere, göl, deniz gibi alıcı ortamlara emniyetle deşarjı veya ihtiyaç varsa sulama suyu olarak kullanılması mümkündür.

      Ardışık kesikli prensibine göre çalışan sistemde fazla hücreler uzun çamur yaşı nedeni  ile mineralize olmakta ve bu yolla yüksek verimde çamur stabilizasyonu sağlanmaktadır. Bu durumda  sistemden atılması gerekli çamur hacmi son derece aza indirilmiş olmaktadır.


ARSİMAK ARITMA SİSTEMLERİ MAK. SAN. LTD. ŞTİ.
Merkez & Fabrika : Sultan Orhan Mah. Hasköy San. Sit.14/B Blok No:7 Gebze / KOCAELİ - TÜRKİYE
Tel : 444 4 821 /  + 90 262 644 80 99 (pbx)
Fax : + 90 262 642 21 17
Bilgi için : [email protected]