Paket ArıtmaÜnite Yerleşimi / Kurulum

Ünite Yerleşimi / Kurulum
Paket Arıtma Ünitesi Paket Arıtma Ünitesi


Arıtma tesisinin kısımları


Ön Çöktürme:

   Atıksuyla beraber tesise giren biyolojik olarak arıtılamayacak Askıda katı maddeler havuz tabanında toplanır. Bu ünite sayesinde arıtma tesisi difüzör hatlarının ve sistem içerisinde çalışan pompa vs. ekipmanların katı maddelerden zarar görmesi önlenmiş olur. Havuz tabanında çökelen çamurun 4 ayda bir vidanjör ile uzaklaştırılması gerekecektir.

Dengeleme Tankı:

   Ön çöktürme geçen atıksu bu havuzda toplanarak homojen bir atıksu karışımı sağlanacaktır. Ayrıca pik debilerle atıksu miktarındaki dalgalanmaların önlenmesi ve biyolojik arıtma sistemine sabit miktarda atıksu iletiminin sağlanması amacıyla kullanılacaktır.


Biyolojik Reaktör:

   Arsimak Arıtma Sistemleri Biyolojik kirlilik içeren atıksuların arıtımında dünyanın çeşitli yerlerinde ve Türkiye’de en çok kullanılan Ardışık Kesikli Aktif Çamur SBR ( Sequencing Batch Reaktor ) prosesini kullanmaktadır. Çalışma esası ; Bir biyolojik atıksu arıtma ünitesi için gerekli olan havalandırma çöktürme dinlendirme havuzlarının ünite içerisinde tek bölmede ardışık olarak gerçekleştirilmesi ve oluşan çamurun ise zamanla mineralize olarak minimum biyokütlede kalmasıdır. Bu proses biyolojik arıtmada sorunsuz bir işletme sunmaktadır. Çamur çekimleri yapılacak olan ölçümlere göre ortalama 4 ayda bir yaptırılacaktır.
BETONARME UYGULAMALI BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTESİ - Uygulama ÖrnekleriProje Örnekleri


   Paket Arıtma Sistemleri    

Uygulama Örnekleri


ARSİMAK ARITMA SİSTEMLERİ MAK. SAN. LTD. ŞTİ.
Merkez & Fabrika : Sultan Orhan Mah. Hasköy San. Sit.14/B Blok No:7 Gebze / KOCAELİ - TÜRKİYE
Tel : 444 4 821 /  + 90 262 644 80 99 (pbx)
Fax : + 90 262 642 21 17
Bilgi için : [email protected]